AÇILIŞ PROGRAMI 01/04/2021 11.00-12.30

https://event.webinarjam.com/register/670/k6km4i29o

 

WEBNİAR 02/04/2021 11.15-12.30

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ (Başımıza İcat Çıkaran Çocuklar)

https://event.webinarjam.com/register/667/8vzk8fn16

 

Webinar 03/04/2021 11.15-12.30

Doç. Dr. Ahmet KURNAZ (Bilimsel Araştırma Temelli Proje Yazma)

https://event.webinarjam.com/register/668/qy5z6b68k

 

Webinar 04/04/2021 11.15-12.30

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA (Öğrenciler İçin Bilim Okur Yazarlığı

https://event.webinarjam.com/register/669/1n1rwhp38


 

 

01/04/2021

Oturum No: 1 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Oturum No: 2 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Session No:3 Time Range(TR):13.00-14.00 Language:ENG

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning/ Bilsem

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning/ İlkokul

Area/ Theme/Level: ERASMUS / K1 - K2/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Selehattin AVŞAROĞLU

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. İlker DERE

Moderator: Dr. Maria PEREZ RICO

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

13.00

2021354 - SANATI HİSSET KÜLTÜRÜ KEŞFET - FATMA ILENGIZ

13.00

2021063 - BU BENİM DÜNYAM (THIS IS MY WORLD) - ALEV ÇEBER

13.00

2021273 - THE HİGHEST BUDGET ERASMUS+ STUDENT AND STAFF MOBİLİTY ACTİVİTY İN VOCATİONAL EDUCATİON: SAİLİNG TO EUROPE - Yıldıray Yalman

13.10

2021365 - ASIM'IN NESLİ ETWİNNİNG PROJESİ - GÜLSEN METIN

13.10

2021117 - KEMANKEŞLER ZAMANI ETWİNNİNG PROJESİ- AYŞE ERKAYA

13.10

2021332 - KEEP İN TOUCH:MAKE TOURİSM SUSTAİNABLE - Ümmü Türkmen

13.20

2021303 - PIRTI TRADITIONAL TEKNOGAME - AYŞE YAŞAR

13.20

2021104 -YAŞAM BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM- BERNA KOCAMAN

13.20

2021339 - YOUNGSTERS OF GENERATION Z - Filiz Ekenler

13.30

2021240 - BİR MEDYA OKURYAZARLIĞI PROJESİ: TİM MEDYA ( TEAM MEDIA) - AYŞEGÜL ÜMMÜHAN ŞAN

13.30

2021084 - STOP CLIMATE CHANGE - HÜSEYIN TAŞPINAR

13.30

2021116 - CITIZEN 2.1 - Sylvie Schmidt

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Question and Answer (20 minutes)

https://event.webinarjam.com/register/583/gwyrkixg8

 

https://event.webinarjam.com/register/588/0v8rkf8l6

 

https://event.webinarjam.com/register/593/k6km4i26p

Oturum No: 4 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Oturum No: 5 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Session No:6 Time Range(TR):14.30-15.30 Language:ENG

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning/ Bilsem

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning/ İlkokul

Area/ Theme/Level: ERASMUS / K2/ Secondary - High school

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Ahmet KURNAZ

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR

Moderator:Öğr. Gör. Dr. Mehmet MART

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

14.30

2021146 - BİLSEM DE BİLMESEM DE ORFF SCHULWERK BİLSEM'DE - SEÇIL SEDA BOZKURT

14.30

2021186 DERYA KIPIK ROBOT ON MY DREAM e-Twinning PROJESİ

14.30

2021043 - THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND NATURE THEMED ERASMUS PROJECTS ON THE ENVIRONMENTAL AWARENESS OF STUDENTS - Seda Sur

14.40

2021432 B.E.N.G.İ ETWİNNİNG PROJESİNİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GELİŞİMLERİNE ETKİSİ - HANDAN BURAK AKSOY

14.40

2021167 MERVE ATICI CULTURAL CODİNG İN THE WORLD

14.40

2021174- COMMUNİCATİON THROUGH ART AND MUSİC INTEGRATED WİTH ICT - Zuhal Ayık Yıldırım

14.50

2021389- EFFECTİVE ENGLİSH WİTH ETWİNNERS - MURAT ŞAHIN

14.50

2021192 SEÇIL GEDIK DOGANER SOM-SİMULATİONS OF MATH

14.50

2021321- RECRUİTMENT AND RETENTİON İN THE TEACHİNG PROFESSİON İN POLAND, TURKEY AND WALES. ERASMUS+ KA2 TEACHER DROPOUT (2020-01-) - Maria Perez Rico

15.00

2021029 - LET'S LEARN, TALK AND OVERCOME OBSTACLES TOGETHER - ZÜBEYDE ER

15.00

2021082 NEVZAT CAN GELECEK ELLERİMİZDE

15.00

2021342 - CREATİNG ECO FRİENDLY CİTİZENS - Filiz Ekenler

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Question and Answer (20 minutes)

 

https://event.webinarjam.com/register/584/yy6robqlk

 

https://event.webinarjam.com/register/589/oy7m6bw2y

 

https://event.webinarjam.com/register/594/wywr9bo86

Oturum No: 7 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No: 8 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Session No:9 Time Range(TR):16.00-17.00 Language:ENG

Alan/Tema/ Düzey:e-Twinning

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning/ İlkokul

Area/ Theme/Level: ERASMUS / K2/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Yalçın TÜKEL

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Ertuğrul USTA

Moderator: Prof. Dr. Hakan SARI

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

16.00

2021417 ESRA YAZGAN GELECEĞE NEFES OLALIM (LET US BE A BREATH FOR FUTURE)

16.00

2021024 ARZU ERÇIN STEM KULÜBÜNDEN STEM OKULUNA

16.00

2021277- FREE KIDS - ALLOW YOUR CHİLDREN TO MAKE MİSTAKES - Diana Gonçalves

16.10

2021436 TUĞBA AKER BÖLGEMİN KÜLTÜR ELÇİSİYİM

16.10

2021164 YASEMIN YILDIRIM PANDEMİC STEM

16.10

2021078 - MAKERS+ - Mehmet Tokgöz

16.20

2021416 YILDIZ ÜNAL LET'S MEET IN OUR SCHOOL WORKSHOP

16.20

2021292 ZEYNEP ÇELIK SOYSAL Z KUŞAĞINA MASALLAR (TALES FOR Z GENERATİON)

16.20

2021292 - IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER BEHAVIOUR WITHIN THE SCOPE OF CITY MARKETING - Kevser ÇINAR

16.30

2021150 EBRAR YILMAZ PSİKOMEDYA

16.30

2021202 MEHMET AKIF İNESİ NASAYÜS

16.30

2021431 - MINDFULNESS PRACTICES IN SCHOOL EDUCATION BASED ON THE HOLISTIC APPROACH - Büşra Kavan Alkan

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Question and Answer (20 minutes)

 

https://event.webinarjam.com/register/585/2zwprhm0g

 

https://event.webinarjam.com/register/590/8vzk8fn04

 

https://event.webinarjam.com/register/595/rygz6bvkg


 

Oturum No: 10 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Oturum No: 11 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Session No:12 Time Range(TR):17.30-18.30 Language:ENG

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning/ İlkokul

Area/ Theme/Level: ERASMUS / K2/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üye. İbrahim ÇETİN

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alparslan SULAK

Moderator: Dr. Öğrt. Üyesi İrem ÖZTEKE-KOZAN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

17.30

2021420 CANSEL AKEL PLASTİK ÇAĞI (PLASTİC AGE- ZEİTALTER DER KUNSTSOFF)

17.30

2021097 YASEMİN BOYACI ALTINAY HELLO TO NATURAL LIFE, GOODBYE TO CLIMATE CHANGE

17.30

2021343 - I AM AGAİNST VİOLENCE - Filiz Ekenler

17.40

2021278 EMEL YAVUZ SAVE ENVİRONMENT WİTH 3R'S

17.40

2021229 ALPER CAN OKUL TABANLI AFET EĞİTİMİ PROJESİ “SURVIVOR”

17.40

2021298 - REPAIR REUSE REPURPOSE RECYCLE - Emrah Koçak

17.50

2021363 MEHMET BORA SERTKAYA LET’S BE 'SAFE DIGITAL USERS ON SOCIAL MEDIA’

17.50

2021311 CANAN GÜNEŞ AKGÜL AUTİSTİC MİRACLE

17.50

2021246 - EDUCOV - SUPPORTİNG PARENTS İN COVID TİMES - Muamer Tinjak

18.00

2021124 SERGIN ŞAHiNOĞULLARIGiL APPLİED MATHEMATİCAL MODELLİNG

18.00

2021115 CEMILE MUSLU TARİHİM KÜLTÜRÜM MİRASIM

18.00

2021201 - NEED FOR WATER - Setenay Say

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

Question and Answer (20 minutes)

 

https://event.webinarjam.com/register/586/3vpr2flo6

 

https://event.webinarjam.com/register/591/qy5z6b65z

 

https://event.webinarjam.com/register/596/pyvm6bx7g

Oturum No: 13 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Oturum No: 14 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Session No:15 Time Range(TR):19.00-20.00 Language:ENG

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / K1-K2 / BİLSEM-DİĞER

Alan/Tema/ Düzey: e Twinning/ İlkokul

Area/ Theme/Level: ERASMUS- e-Twinning / K2/ high school-Special E.

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Şemsettin GÜNDÜZ

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Melek GÖKAY

Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYDIN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

19.00

2021205 - YAPAY ZEKAYI BİLSEM - Hüseyin Gürel

19.00

2021401 METIN USCA OYNUYORUM ÖĞRENİYORUM. I'M PLAYİNG, I'M LEARNİNG

19.00

2021340 - THE EFFECTIVENESS OF LEARNING THROUGH SPORTS AND OUTDOOR ACTIVITIES FOR SEN STUDENTS - Filiz Ekenler

19.10

2021125 - FROM STEM TO STEAM (STEM'DEN STEAM’E) - Ahmet Faruk Yıldırım

19.10

2021423 NAZMIYE TUBA YULCU WE CAN ACHİEVE TOGETHER PROJECT

19.10

2021037 - BOTH WE AND WEB2 - NERMIN ÇAPIK

19.20

2021160- EĞİTSEL ROBOTİĞİN BİLİMSEL ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU - Hüseyin Gürel

19.20

2021059 ÖZDEN ARAR WONDER MUSEUM

19.20

2021077 - HELLO EUROPE - GÜLNUR BAŞDEMIR

19.30

2021169 - EĞİTİMDE ASTROFİZİK VE YAPAY ZEKÂ - Abdurrahim Sargın

19.30

2021165 SELIN SARIÇA "I'M YOU, YOU'RE ME" ETWİNNİNG PROJESİ

19.30

2021442 - CORONA CRISIS AND ME - Fitnat TAVACI

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

19.40

Question and Answer (20 minutes)

 

https://event.webinarjam.com/register/587/9vynqfgx3

 

https://event.webinarjam.com/register/592/1n1rwhpm5

 

https://event.webinarjam.com/register/597/mlmx6i7vr

 

 

 

 

 

02/04/2021

 

 

 

 

SANAL SALON 1

SANAL SALON 2

SANAL SALON 3

Oturum No: 16 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Oturum No: 17 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Session No:18 Time Range(TR):10.00-11.00 Language:ENG

Alan/Tema: e twinning ilkokul

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / K2 / LİSE/Orta/İlkokul

Area/ Theme/Level: e Twinning/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Derya ÇİNTAŞ YILDIZ

Oturum Başkanı/Moderatör:Dr. Öğr. Üyesi Osman DALAMAN

Moderator: Prof. Dr. Hakan SARI

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

10.00

2021088 AYLA AKHAN ETWİNNİNGCHEFS

10.00

2021108 - WEEK WEEK ENGLISH - Tuğba Bademci

10.00

2021170 - THE CHAMPION OF THE WORLD - EROL POLAT

10.10

2021272 TUĞBA CEBİROĞLU GÜNLÜK YAŞAM MI? O BENİM İŞİM!

10.10

2021111 - ÜLKELERİN DİL YOLCULUĞU - Sevil Esmer

10.10

2021129 - (ETE)EMPATHY AND TOLERANCE - AYTEN KYAZIMOVA

10.20

2021274 NEVIN DOMBAYCI KEYİFLİ OKUL ATÖLYEM PARADİGMALAR

10.20

2021217 - ERASMUS MODEL UNITED NATIONS - İlkay Çekirdek

10.20

2021305 - MY FUN MATH WORLD PROJECT - İLKNUR ÖZER

10.30

2021392 ŞERIFE TAKMAZ KEYİFLİ OKUL ATÖLYEM/ MY PLEASANT SCHOOL WORKSHOP

10.30

2021327 - HAPPY SCHOOL HAS HAPPY STUDENTS - HATICE CÜCÜ

10.30

2021338 - STOP THE CHANGE, SAVE THE PLANET - BURCU YALDIZ DURMUŞ

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/598/6v4g0f5l6

 

https://event.webinarjam.com/register/604/n7xm2f778

 

https://event.webinarjam.com/register/610/5vlg9f339


 

Oturum No: 19 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Oturum No:20 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Session No:21 Time Range(TR):13.00-14.00 Language:ENG

Alan/Tema: e-Twinning ilkokul

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / K2 / LİSE

Area/ Theme/Level: e-Twinning/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ER

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Zeliha TRAŞ

Moderator: Dr. Öğr. Üye. Emine Eda ERCAN DEMİREL

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

13.00

2021191 AYLA AKHAN MATEMATİK FESTİVALİ

13.00

2021216 - WEB 2.0 EDUCATION TECHNOLOGIES - İLKAY ÇEKİRDEK

13.00

2021318 - PROMOTİNG CULTURAL AWARENESS THROUGH INTERNATİONAL COOPERATİON - NEŞE YAYLI

13.10

2021309 AYNIL AKBAŞ MATEMATİĞİN SANATLA DANSI

13.10

2021367 - CODE NAME ROBOT - SALIH UZ

13.10

2021415 - A.B.I.S (AGAİNST BULLYİNG FOR A BETTER INCLUSİON IN SCHOOLS - CATALIN CIUBOTARIU

13.20

2021143 MERVE TEKELİ AKSOY STEAM İN MY PAPER WORKSHOP/KAĞIT ATÖLYEMDE STEAM

13.20

2021119 - TECHNOSCHOOL - GÜLDANE KESIM

13.20

2021158 - MY BIG HEART EUROPE - MUHAMMET TUNÇOĞLU

13.30

2021438 NURAN ÜLKER MİSSİON X: TRAİN LİKE AN ASTRONAUT

13.30

2021147 - DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİNDE GELECEĞİ DEĞERLERİMİZ ÜZERİNDEN TASARLAMAK - CEM GÖREN

13.30

2021114 - OSCAR! OSCAR! - Severine Dumont

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

https://event.webinarjam.com/register/599/xyp20bmo7

 

https://event.webinarjam.com/register/605/5vlg9f33l

 

https://event.webinarjam.com/register/611/zylz8bxx9

Oturum No:22 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Oturum No:23 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Session No:24 Time Range(TR):14.30-15.30 Language:ENG

Alan/Tema: e-Twinning ilkokul

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA1 / LİSE

Area/ Theme/Level: e-Twinning/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğ. Üy. Mevlüt AYDOĞMUŞ

Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYDIN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

14.30

2021399 FADIME BILGIN DEĞİŞ DEĞİŞMESİNE MÜSADE ETME

14.30

2021403 - ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE ETKİN KULLANIMININ ARTTIRILMASI - SUZAN DURAN

14.30

2021310 - E-WAYS OF ELE - DILEK GÜNGÖR

14.40

2021239 HACER CAN BİLGİN KIDS ARTS

14.40

2021075 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE STEM İLE FARKINDALIK OLUŞTURULMASI - AYŞENUR BABAYİĞİT

14.40

2021206 - CODE THE FUTURE - FERIDE SEVINÇ

14.50

2021048 TUĞBA DÖNMEZ HAKKIMI BİLİYORUM HAKKIMI KORUYORUM ETWİNNİNG PROJESİ

14.50

2021257 - STEM'İ KODLUYORUZ ERASMUS+ KA101 PROJESİ - GÖKÇEN KARADEM

14.50

2021218 - TOGETHER FOR A BETTER TOMORROW- FILIZ ÇAKIRLI

15.00

2021380 ZÜBEYDE ÖZSOY ELMACI KÜÇÜK ŞAİRLER İLHAM VERİR (LİTTLE POETS İNSPİRE)

15.00

2021182 - EĞİTİMDE TEKNOLOJİ GÜCÜN ADRESİ(ETGA) - EMEL YAVUZ

15.00

 

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

https://event.webinarjam.com/register/600/lxrm6byyw

 

https://event.webinarjam.com/register/606/7vnkof770

 

https://event.webinarjam.com/register/612/gwyrkixx4

Oturum No:25 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No:26 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No:27 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning ilkokul

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA1 / LİSE

Area/ Theme/Level: e-Twinning/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Tahsin TAPUR

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Önder Afşar

Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Celalettin ÇELEBİ

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

16.00

2021398 ŞULE ŞIMŞEK CANTEZ GEÇMİŞİN GİZEMİ ÇÖZ BAKALIM BU SÖZLERİ ETWİNNİNG PROJESİ

16.00

2021181 - MULTECİ COCUKLARA OGRETMEN YAKLASİMİ - ABDURRAHIM SARGIN

16.00

2021066 İMRAN ARSLAN DEĞERLERİ GÖRMEK VE OKUMAK (SEEİNG AND READİNG THE VALUES)

16.10

2021148 ÇIĞDEM YILDIZHAN BÜRHAN GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ MİNİK ELLERLE CANLANIYOR

16.10

2021072 - DİLLER RENKLER FARKLI GÖNÜLLER BİR - RAFET DAĞLI

16.10

2021028 AYŞE UYANIK DEĞERLERİMLE POSTA KUTUM

16.20

2021267 DILEK UĞUZ 81 İLDE ŞANLI BAYRAĞIM

16.20

2021140 - WE MİGRATED TO YOUR HEART ( BİZ SİZİN YÜREĞİNİZE GÖÇ ETTİK) - DERYA ÖZCAN ÖZALAN

16.20

2021060 AYŞE UYANIK KARDEŞİM OLUR MUSUN?

16.30

2021133 FATMA ADALIYILMAZ TÜRK MASALLARI UYANIYOR ETWİNNİNG PROJESİ

16.30

2021232 - MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONU - ABDURRAHIM SARGIN

16.30

2021039 MUSTAFA GÜDEK ADAB-I MUAŞERET

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

https://event.webinarjam.com/register/601/7vnkof777

 

https://event.webinarjam.com/register/607/4v6r3fxxz

 

https://event.webinarjam.com/register/613/yy6robqqy


 

Oturum No:28 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Oturum No:29 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Oturum No:30 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning ilkokul

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA2 / LİSE

Area/ Theme/Level: e-Twinning/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Ayşegül DERMAN

Moderator: Öğr. Gör. Ümit Savaş TAŞKESEN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

17.30

2021395 FADIME ATALAY YAKAR SINIFIM ÇEVRİM İÇİ

17.30

2021109 - 3-E ENJOY ENGLISH EFFECTIVELY - TUĞBA BADEMCI

17.30

2021394 FETHI AHMET ÖNER KÜÇÜK BAHARAT BAHÇEMDE SAKLANMIŞ SAĞLIK

17.40

2021224 DEMET AYDOĞAN FUTURE IS IN OUR CODINGS (GELECEK KODLARIMIZDA)

17.40

2021162 - AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ERASMUS PROJESİ İLE UYGULANMASI “PUPILS TEACH PUPILS” - SIBEL ÇEŞMECI

17.40

2021221 LEMIA SERT INNOVATİONEN İM FRENDSPRACHENUNTERRİCHT

17.50

2021228 TUĞBA DUYURUCU I CARE ETWİNNİNG PROJESİ

17.50

2021314 - INTEGRATION OF MUSEUMS INTO SCHOOL EDUCATION - İBRAHIM AYDIN

17.50

2021094 AYNUR KARABULUT ESERİM ESERİNDİR

18.00

2021231 ÖZDEN ARAR CODİNG TO THE FUTURE

18.00

2021356 - ÇEVRESEL EYLEM AĞI TOPLUM BİRLİĞİ - NASIYE YAMAÇ SAHIN

18.00

2021391 FATIME VATANDAŞ SARI TALİM VE TERBİYE'DE İNKILAP ETWINNING PROJESİ

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

https://event.webinarjam.com/register/602/4v6r3fxxg

 

https://event.webinarjam.com/register/608/vy1z3bvvo

 

https://event.webinarjam.com/register/614/2zwprhmm4

Oturum No:31 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Oturum No:32 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Oturum No:33 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning ilkokul

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA1

Area/ Theme/Level: e-Twinning/ high school

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Nurten SARGIN

Oturum Başkanı/Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Fatih KOÇAK

Moderator: Doç. Dr. Attila ÖZDEK

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Paper ID - Name of Study - Presented by

19.00

2021265 AYŞEGÜL ÇOLAK BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: CANIM OL

19.00

2021297 - OTİZM EĞİTİMİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR - EMRAH KOÇAK

19.00

2021448 ARZU ÇALIK SEYDİM NATURE DOESN’T PRODUCE WASTE

19.10

2021281 BELKIS ERGÜN TOPLUYORUM ATMIYORUM HAYAL GÜCÜMLE HER ŞEYİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYORUM ETWİNİNG PROJESİ BİLDİRİ

19.10

2021402 - ÖĞRETMENLERDE VE TOPLUMDA DİSLEKSİ FARKINDALIĞINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR” DİSLEKSİ GİZLİ HAZİNE PROJESİ” - ELIF KELEŞYILMAZ

19.10

2021334 SEÇIL GÜVEN 4C İN 4COLORS

19.20

2021022 DENIZ GÖRGÜLÜ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ETWİNNİNG PROJESİ: KARDEŞİME KİTAP OKUYORUM

19.20

2021325 - DEZAVANTAJLI (ROMEN) ÖĞRENCİLERDE ERKEN OKUL TERKİNİN VE DEVAMSIZLIĞIN ÖNLENMESİNDE MENTÖRLÜK YAKLAŞIMI - ALİ RIZA BAŞÜN

19.20

2021304 ÖZLEM EREN STEMATH

19.30

2021233 CENNET AKSU İZ BIRAKAN ENGELSİZ DOKUNUŞAR

19.30

2021449- SOCIALIZATIONS OF DISABLED INDIVIDUALS WITH PROFESSIONAL ARTISTIC ACTIVITIES - AYŞE DEMİREL

19.30

2021199 GÜLŞAH SALTIK AYHANÖZ CODE MODE ON 2019

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/603/vy1z3bvvq

 

https://event.webinarjam.com/register/609/n7xm2f772

 

https://event.webinarjam.com/register/615/3vpr2fllv

03/04/2021

SANAL SALON 1

SANAL SALON 2

SANAL SALON 3

Oturum No: 34 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Oturum No: 35 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Oturum No: 36 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Alan/Tema: e twinning /kindergarden

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA1 - KA2

Alan/Tema: e twinning /ortaokul

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr.Üyesi Hatice Kübra ÖZALP HAMARTA

Oturum Başkanı/Moderatör:Prof. Dr. Murat ATEŞ

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Serdar DERMAN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

10.00

2021289 NESLİHAN ÇAVUŞOĞLU LİTTLE COMPOSERS

10.00

2021161 - HAYAL GERÇEK OLUYOR, MOBİLYACI KIZLARIMIZ AVRUPA İLE BULUŞUYOR! - NILGÜN AKTAŞ

10.00

2021190 ESRA EKER CLASS ON SCREEN

10.10

2021098 SALIHA ÇETIN GEÇMİŞİMİZLE DEĞERLENELİM (LET'S BE VALUED WİTH OUR HİSTORY)

10.10

2021313- ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİ ENGELLEME YÖNTEMLERİ - SÜLEYMAN UMAR

10.10

2021296 NAZIFE AYAZ LET'S CODE TOGETHER

10.20

2021412 GAMZE AKAR ON PARMAĞIMDA YEDİ SANAT PROJESİ, SEVEN ART MY TEN ON FİNGERS

10.20

2021099 - BİZ DE İŞTEYİZ - MEHMET TOKGÖZ

10.20

2021243 NEBILE USLU KAPLAN LEARN WITH WEB 2.00 TOOLS

10.30

2021280 YASEMIN ATILGAN THE WORLD IN MY STORY BAG

10.30

2021074 - KÜÇÜK ELLER HARİKA İŞLER/TİNY HANDS GREAT JOBS - ÜLKÜ TEMEL

10.30

2021341 NADIRE KESKIN NEW GENERATİON WİTH INNOVATİON

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/616/9vynqfggp

 

https://event.webinarjam.com/register/622/k6km4i22o

 

https://event.webinarjam.com/register/628/xyp20bml2


 

Oturum No:37 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Oturum No:38 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Oturum No:39 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning /okulöncesi

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA2

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN

Oturum Başkanı/Moderatör: DOÇ.DR. AGAH TUĞRUL KORUCU

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Yusuf SÜLÜKÇÜ

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

13.00

2021102 AYŞE GÜNALP OKULDA EKOLOJİK DUYARLILIK EĞİTİMİ e-Twinning PROJESİ

13.00

2021176 - ÇOCUKLAR İÇİN YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ - ABDURRAHIM SARGIN

13.00

2021036 EBRU TOPALOĞLU CULTURAL HERITAGE

13.10

2021101 NURŞEN KARAKUŞ BENİM HİKAYE ÇANTAM ETWİNNİNG PROJESİ

13.10

2021049 - CODE 4ALL - MEHTAP KILIÇ

13.10

2021279 EDANUR ÇINAR SOCIALIZING WITH COVID

13.20

2021105 SALIHA ÇETIN HİKAYENİN KAHRAMANI BENİM (THE HERO OF THE STORY)

13.20

2021237 - MACTRACTION - FATMA ZEHRA ÇELEBI

13.20

2021110 ÜMMÜ ALTIN YAŞAR MİZAH KÖPRÜSÜ NASRETTİN HOCA İLE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

13.30

2021378 OSMAN ÇELİK ENVIRONMENTAL CHILDREN(ÇEVRECİ ÇOCUKLAR)

13.30

2021044 - SEMPOZYUM - FATMA ELZEM UĞUR

13.30

2021419 RUKIYE GENÇ KİTAPSEVERLER-2

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/617/0v8rkf88q

 

https://event.webinarjam.com/register/623/wywr9boo5

 

https://event.webinarjam.com/register/629/lxrm6bymn

Oturum No:40 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Oturum No:41 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Oturum No:42 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning /okulöncesi

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA2

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN

Oturum Başkanı/Moderatör: ÖĞR. GÖR. TUBA YILMAZ

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Şemsettin GÜNDÜZ

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

14.30

2021122 SALIHA SÜMEYYE CANLIER OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 'ÖZ DÜZENLEME'

14.30

2021372- LET'S SHARE THE BEAUTİES STOP THE BULLYİNG - MUHAMMET ALI KALAY

14.30

2021381 ELIF KILINÇ DİJİTAL DÜNYAYA RAĞMEN EL SANATLARIMIZI YAPALIM

14.40

2021226 SEMA NUR YEŞILYURT TWİNNORFF

14.40

2021118 - CREATİVE DRAMA AND GAMES İN ELT İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA VE OYUNLAR - TUĞBA BADEMCI

14.40

2021194 HANIFE PEKER ÇEVREMDEKİ BİLİM İNSANLARINI TANIYORUM 2 (ÇBİT 2)

14.50

2021172 SIBEL FURTANA STEP BY STEP CODING

14.50

2021087- SANAT YOKSA İNOVASYON DA YOK - CANAN URAT

14.50

2021171 ASLI ÇELİK FUTURE JOURNALİSTS

15.00

2021407 ÜLKÜ KALE KARAASLAN WATER'STEM

15.00

2021090 - PUPPET ON THE STAGE - ŞÜKRAN KANDIR

15.00

2021315 TÜLAY ATABEY FARKINDALIKLARIMIZIN HİKAYELERİ(STORİES OF OUR AWARENESS

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/618/oy7m6bww0

 

https://event.webinarjam.com/register/624/rygz6bv8k

 

https://event.webinarjam.com/register/630/7vnkof7m0

Oturum No:43 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No:44 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No:45 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning /okulöncesi

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA2

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Oturum Başkanı/Moderatör:Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖZER

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerife Şenay İLİK

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Yalçın TÜKEL

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

16.00

2021335 EMINE TAMKAVAS CİCİM DİJİTAL ATÖLYE- DIGITAL WORKSHOP

16.00

2021300- ZEKA OYUNLARI İLE EĞLENEREK ÖĞRENME - ERSIN GENÇOĞLU

16.00

2021406 DERYA KAYA USTA LET'S SAVE THE EARTH

16.10

2021328 EMINE TAMKAVAS CİCİM ROBOTICS AND CODING CLUB

16.10

2021299 - GEÇMİŞTEN GELECEĞE AKIL OYUNLARI Z KUŞAĞIYLA BULUŞUYOR - ERSIN GENÇOĞLU

16.10

2021266 SEDA GÖÇHAN LOCAL AND GLOBAL CHANGE AGENTS

16.20

2021091 NURTEN ÖZEL STEAM TASTİC

16.20

2021156-MATEMATİKLE HAYATA DOĞRU - HURIYE GÜNDÜZ

16.20

2021331 NAZIFE AYAZ YES, WE CAN!

16.30

2021244 FATMA AVCI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE TABANLI P4C UYGULAMALARI: “KÜÇÜK ÇOCUKLAR BÜYÜK FİKİRLER” ETWINNING PROJESİ

16.30

2021188 - SEEING AND READING THE VALUES - AYSUN YAMAN

16.30

2021225 BILGE YILMAZTEKIN HEALTHY EATİNG HEALTHY LİVİNG

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/619/8vzk8fnn6

 

https://event.webinarjam.com/register/625/pyvm6bxmx

 

https://event.webinarjam.com/register/631/4v6r3fxgz


 

Oturum No:46 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Oturum No:47 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Oturum No:48 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning /okulöncesi

Alan/Tema/ Düzey: ERASMUS / KA2 - e-Twinning

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Hayri KOÇ

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Mevlüt AYDOĞMUŞ

Oturum Başkanı/Moderatör:Prof. Dr. Selda KILIÇ

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

17.30

2021142 SALIHA ÇETIN DÖNÜŞTÜRMEK GÜZELDİR, DÖNÜŞTÜREN ÖZELDİR (TRANSFORMİNG İS GOOD, TRANSFORMİNG İS SPECİAL)

17.30

2021375- SALES PROJECT - MUHAMMET ALI KALAY

17.30

2021177 FUNDA ÇIRAY ÖZKARA LET’S MEASURE OUR WATER FOOTPRİNT (SU AYAK İZİMİZİ ÖLÇELİM)

17.40

2021020 FATMA AVCI AİLEM İLE DOĞAYI KORUYORUM/ I PROTECT NATURE WITH MY FAMILY ETWINNING PROJESİ

17.40

2021198 GÜLŞAH SALTIK AYHANÖZ GERİ DÖNÜŞÜME ADIM

17.40

2021195 BURCU ŞIK FEN BİLİMLERİ DERSİ BAĞLAMINDA TASARLANAN BİR ETWİNNİNG PROJESİ ÖRNEĞİ: GET READY AND GO GREEN

17.50

2021236 DEMET KESKE HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR

17.50

2021187 ARZU SEZGİN SAF BU DÜNYA BİZİM (THIS WORLD IS OURS)

17.50

2021247 HITAME BAŞ 21. YÜZYILA HAZIRIM

18.00

2021222 DERYA SÖNMEZ OKUL BAHÇEM: ORMAN-BİLİM OKULU ETWİNNİNG PROJESİ ÜZERİNE

18.00

2021178 HILAL GÜRKAN İLERİ DÖNÜŞÜM (UPCYCLİNG)

18.00

2021248 ABDULKERIM AYHAN HOBİ BAHÇESİ / HOBBY GARDEN

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/620/qy5z6b66k

 

https://event.webinarjam.com/register/626/mlmx6i7zz

 

https://event.webinarjam.com/register/632/vy1z3bv7o

Oturum No:49 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Oturum No:50 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Oturum No:51 Saat Aralığı: 19.00-20.00 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning /okulöncesi

Alan/Tema/ Düzey: e-Twinning / Lise

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Oturum Başkanı/Moderatör: Öğr. Gör. Ümit Savaş TAŞKESEN

Oturum Başkanı/Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Fatih KOÇAK

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

19.00

2021390 TUĞBA AKER DERSİMİZ ATATÜRK

19.00

2021368 ELVAN İNAN STEM EĞİTİMİ VE ASTRONOMOMİ: BİR ETWINNING PROJESİ

19.00

2021285 ABDULLAH ÖZTÜRK ZİHİN HARİTALARININ KALICI ÖĞRENMEYE VE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

19.10

2021261 AYSEL KURT BENİM SINIFIM BENİM ATÖLYEM

19.10

2021359 NILÜFER UĞRAŞ I AM LEARNİNG WITH TECHNOLOGY

19.10

2021107 HALIL KURU STAY AT HOME LEARN AT HOME ETWİNNİNG PROJESİ

19.20

2021175 YELDA SAY BİR TOHUMLA HAYATI YEŞERT

19.20

2021376 KÜBRA KESKIN UZAKLARI YAKIN EDEN PROJE (UYEP)

19.20

2021245 TÜRKAN ÇETİNER DÜMBÜLÜ LESSONS WITH SONGS (ŞARKILARLA DERSLER)

19.30

2021333 MELEK MEYDAN BİR KÜÇÜK TEBESSÜM

19.30

2021384 HAYRIYE ASLAN ŞEHİDİMİ TANIYORUM VATANIMA SAHİP ÇIKIYORUM

19.30

2021235 HATICE GÖZDE UYSAL SANATLA ÖĞRENME YOLCULUĞU(A PATH OF LEARNİNG THROUGH ART)

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

19.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/621/1n1rwhpp8

 

https://event.webinarjam.com/register/627/6v4g0f507

 

https://event.webinarjam.com/register/633/n7xm2f752

04/04/2021

SANAL SALON 1

SANAL SALON 2

SANAL SALON 3

Oturum No: 52 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Oturum No: 53 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Oturum No: 54 Saat Aralığı: 10.00-11.00 Dil: TR

Alan/Tema: e Twinning / İlkokul

Alan/Tema: e twinning /Özel eğitim - ortaokul

Alan/Tema: Bilimsel /Proje Değerlendirme

Oturum Başkanı/Moderatör:Dr. Öğrt. Üye. Süleyman ARSLANTAŞ

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç Dr. Ahmet KURNAZ

Oturum Başkanı/Moderatör: Doç. Dr. Barbaros YALÇIN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

10.00

2021196 FATMA ZEHRA ÇELEBI FEEL THE LİBRARY - KÜTÜPHANEYİ HİSSET

10.00

2021070 SEHER TERLEMEZ ÖZELİZ, EVDEYİZ, EĞİTİMDEYİZ! Diğer Özel Eğitim Sınıfı/Okulu

10.00

2021322 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BİR ETWINNING PROJESİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ - AYŞEGÜL KURUMLU

10.10

2021184 İLKNUR ŞAHİNASLAN ÜLKEMİ SEVİYORUM KÜLTÜREL MİRASIMA SAHİP ÇIKIYORUM

10.10

2021238 EBRU GÜNGÖR KİDS ARTS ADVENTURES

10.10

Öğretmen Görüşlerine Göre eTwinning Projelerinin Değerlendirilmesi
Doktor Öğretim Üyesi Celalettin ÇELEBİ

10.20

2021054 Kazım DOĞU KONUŞAN DEYİMLER

10.20

2021345 SELÇUK ELESER İNSANCA, PEK İNSANCA PROJESİ

10.20

Öğretmenlerin eTwinning Projelerine Yönelik Metaforik Algıları Fatih YILMAZ

10.30

2021153 MEHTAP ERGEN DEĞERLENEREK BÜYÜYORUZ

10.30

2021377 İMSAL IŞIL GILIÇ KAHRAMANIM ÇOCUK ETWINNING PROJESİ

10.30

Öğretmenlerin eTwinning Projelerine Yönelik Tutumlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Süleyman ARSLANTAŞ

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

10.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/634/5vlg9f3n9

 

https://event.webinarjam.com/register/639/3vpr2flnv

 

https://event.webinarjam.com/register/644/qy5z6b6mk


 

Oturum No:55 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Oturum No:56 Saat Aralığı: 13.00-14.00 Dil: TR

Oturum No:57 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning / İlkokul

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Alan/Tema: e-Twinning

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Celalettin Çelebi

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğrt. Üye. Süleyman ARSLANTAŞ

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğrt. Üye. Süleyman ARSLANTAŞ

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

13.00

2021045 MUSTAFA GÜDEK EL SANATI BENİM İŞİM

13.00

2021080 FIDAN ÇALIŞKAN ATMA DEĞERLENDİR ZEKANI GELİŞTİR2

14.30

2021443 BURCU ÜNLÜ ANADOLU MASALLARIYLA BÜYÜYORUM/I GROW WITH ANATOLIAN TALES

13.10

2021019 ALI VURAL KARATAHTANIN ÖTESİ

13.10

2021126 EBRAR YILMAZ BAŞKA BAŞKA

14.40

2021387 HATICE ASLAN BİR ANADOLU PROJESİ: DEĞERLER EĞİTİMİ ANADOLU

13.20

2021410 ESIN KARAKAŞ YILMAZ SMİLE TO THE NATURE

13.20

2021041 DAVUT ATIŞ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN KULLANIMI: LET ME PLAY ETWINNING PROJESİ

14.50

2021366 HATICE ASLAN İYİLİK DOLU BİR NESİL YETİŞTİRMEK İÇİN ÖRNEK BİR PROJE: 1 İYİLİK YAP İYİLİK BUL

13.30

2021134 ŞERIFE ÖZKOÇ DUVARIMDAKİ HİKAYELER /STORİES İN MY WALL

13.30

2021103 FUNDA ÇIRAY ÖZKARA LIFELONG BIOECONOMY

15.00

2021441 ILKNUR ŞEN FIRÇAMIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

13.40

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/635/zylz8bx79

 

https://event.webinarjam.com/register/640/9vynqfg7p

 

https://event.webinarjam.com/register/645/1n1rwhpy8

Oturum No:58 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Oturum No:59 Saat Aralığı: 14.30-15.30 Dil: TR

Oturum No:60 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning / İlkokul

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul

Alan/Tema: e-Twinning / İlkokul - okul öncesi

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. Emine Güler AKGEMCİ

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerife Şenay İLİK

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Özdal Koyuncuoğlu

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

14.30

2021418 YILDIZ ÜNAL BE EXTRAORDİNARY

14.30

2021408 HEDIYE TAŞKIN PLAYHOUSE-LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

16.00

2021112 MEHMET KELEŞ BENİM ZANAATIM

14.40

2021388 RAHIME CELKAN GEL NE OLURSAN OL, GEL PROJESİ

14.40

2021308 İBRAHIM SARITAŞ DOKUNARAK KODLUYORUM

16.10

2021271 NURTEN ÖZEL EVDE KAL ETKİNLİKSİZ KALMA

14.50

2021227 SERKAN MUSTAFA AKYOL MİNİ BİRLERE OKUL EVDE PROJESİ

14.50

2021434 MUHAMMET TUNÇOĞLU FUTURE İN DİGİTAL GAMES

16.20

2021264 ÖZGE ABDİKOĞLU HOROZ PLAY HAVE FUN AND LEARN

15.00

2021294 ŞENER AYDOĞAN PİLLERİ TOPLUYORUM, DOĞAYI KORUYORUM

15.00

2021312 BURCU EKMEKÇİ HAYATIMIZDAKİ MATEMATİK

16.30

2021040 SIBEL BOZKURT IF I WERE

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

15.10

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/636/gwyrkix64

 

https://event.webinarjam.com/register/641/0v8rkf8gq

 

https://event.webinarjam.com/register/646/k6km4i2zo

Oturum No:61 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No:62 Saat Aralığı: 16.00-17.00 Dil: TR

Oturum No:63 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Alan/Tema: e-Twinning / İlkokul

Alan/Tema: e-Twinning /ortaokul -lise

Alan/Tema: e-Twinning / İlkokul -okul öncesi

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Celalettin Çelebi

Oturum Başkanı/Moderatör: Prof. Dr. İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU

Oturum Başkanı/Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Fatih KOÇAK

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

16.00

2021361 TUĞÇE EKICI FARKINDA MISIN?

16.00

2021208 AYŞEGÜL ÜMMÜHAN ŞAN ACI GEÇMİŞ, DEĞİŞTİRİLEBİLİR GELECEK HAYATIMIZ DEPREM

17.30

2021385 SÜHEYLA YÜKSEL INTO SPACE WITH OUR MAGIC TREE

16.10

2021302 BURAK YAVAŞ SUPER HEALTHY KİDS

16.10

2021258 SEMAHAT ŞERMIN KIZILIRMAK “GLOBAL CLİMATE CHANGE AWARENNESS” (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI) ETWİNNİNG PROJESİ

17.40

2021344 ZELIHA KOÇ DOĞADAN HAYATA-FROM NATURE TO LİFE

16.20

2021316 ELMAS FİLİZ ELA LALE BÜYÜYOR, ÖĞRENİYOR

16.20

2021382 NESRİN KURT CLIMATE VOLUNTEERS

17.50

2021358 AYŞEGÜL ALIZ BEN, KÜÇÜK BEDENİMLE BÜYÜK AKLIMLA VE KALBİMLE NELER YAPABİLİRİM?

16.30

2021038 HAVVA NUR YETGİN OKULUM EVDE EĞİTİM HER YERDE

16.30

2021215 FILIZ ÇAKIRLI CORONA DIARIES

18.00

2021426 ÖZDEN ARAR BOOK İS EVERYTHİNG

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

16.40

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

2021306 AYFER SOYBALI ONE HUNDRED ONE

 

https://event.webinarjam.com/register/637/yy6robq7y

 

https://event.webinarjam.com/register/642/oy7m6bwm0

18.20

Soru Cevap (20 Dakika)

Oturum No:64 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

Oturum No:65 Saat Aralığı: 17.30-18.30 Dil: TR

 

https://event.webinarjam.com/register/647/wywr9bo45

Alan/Tema: e-Twinning / İlkokul

Alan/Tema: e-Twinning /lise - ilkokul

Oturum Başkanı/Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ER

Moderator: Öğr. Gör. Ümit Savaş TAŞKESEN

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

 

Bildiri ID - Bildiri Adı - Sunan

17.30

2021064 MUSTAFA GÜDEK HER ZAMAN BAŞKA BİR YOLU VAR

 

17.30

2021276 AYNUR KORKMAZ BE A BREATH ETWİNNİNG PROJESİ

17.40

2021053 ORHAN KILIÇ MİNİK ELLER GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

17.40

2021152 OSMAN ÇELİK HEALTHY FUTURE(SAĞLIKLI GELECEK)

17.50

2021132 SEVIL AKBULUT FANTASTİK OKUL (OKUL ÖNCESİ)

17.50

2021383 ŞADIYE ÇAKIR 29 HARF 29 ETKİNLİK

18.00

2021433 SEVTAP YAVUZ SESLER GEZEGENİNDEN DÜNYA GEZEGENİNE

18.00

2021259 DEMET ÇETİN ÇAĞRICI SAYGI DUYUYORUZ BİRLİK OLUYORUZ

18.10

Soru Cevap (20 Dakika)

18.10

2021076 ŞÜKRAN KANDIR PEDOGOJİK DRAMA ETWINNING PROJESİ

 

https://event.webinarjam.com/register/638/2zwprhml4

18.20

Soru Cevap (20 Dakika)

 

https://event.webinarjam.com/register/643/8vzk8fny6